23 maja 2019 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbyły się warsztaty pod tytułem “Bądź EKO”. Głównymi organizatorkami były studentki WZiE odbywające praktyki w Bałtyckim Klastrze Energetycznym: p. Wiktoria Znaczko i p. Katarzyna Sulich. Przy wsparciu koleżanek oraz merytorycznej opiece dr inż. Anny Lis, dr inż. Jolanty Łopatowskiej oraz dr Adriana Lisa przeprowadziły interesujące warsztaty dla maluchów z klasy “0 a” ze Szkoły Podstawowej nr 52 im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku-Wrzeszczu.

Maluchy z dużym entuzjazmem podchodziły do niełatwego przecież tematu zajęć, wykazując przy tym zaskakującą jak na ten wiek wiedzę na temat ekologii, recyklingu i odnawialnych źródeł energii. Dzięki wysiłkowi Pań praktykantek z BKEE dzieci miały okazję wzbogacić swoją wiedzę i wykorzystać ją do rozwiązywania stawianych przed nimi zadań. A wszystko to, oczywiście, w atmosferze doskonałej zabawy!

Radość dzieci po zajęciach jasno wskazuje, iż warto podejmować więcej inicjatyw popularyzatorskich!