Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny wziął udział w organizowanym przez Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASMA) spotkaniu “Inter-Consortia Meeting on 2015 Cluster Excellence”. Spotkanie to odbyło się w dniach 8-9 listopada 2017 roku w Walencji (Hiszpania), a jego celem było dokonanie podsumowania na półmetku współpracy pięciu konsorcjów: COSMENERG (którego członkiem jest BKEE), Clusgrid, Ecri, Inno-Drop oraz Trace-Kei.

Raport śródokresowy konsorcjum  COSMENERG został przedstawiony przez Denesa Bulkai, a oprócz niego w spotkaniu spośród pozostałych członków naszego konsorcjum wzięła udział Ewa Domke i Marzena Patoleta (BKEE), Boglárka i Lajos Vajda (Green Energy) oraz Mihaly Csaki i Mirjana Kranjac (Ecopannonia). Klaster Netzwerk Energie & Umwelt nie mógł wysłać przedstawiciela.

Wszystkie konsorcja informowały o dobrych postępach i – co budujące – o rodzącej się współpracy między konsorcjami. Przedstawiciele EASME zaprezentowali ciekawe wykłady dotyczące różnych aspektów współpracy klastrowej oraz moderowali dyskusje poświęcone wymianie opinii i doświadczeń mogących mieć wpływ na doskonalenie się klastrów.