15 października 2018 roku odbyło się spotkanie członków Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego. Wśród poruszanych tematów dominowały kwestie uformowania przyszłej współpracy podmiotów tworzących BKEE. Ustalono, iż najkorzystniejszą formułą kolejnych spotkań będzie podzielenie czasu między sprawozdanie z aktualnej działalności Klastra a przedstawienie specyfiki funkcjonowania wybranych (chętnych) firm klastrowych. Warto przypomnieć, iż Klaster ma możliwość organizacji wyjazdów zagranicznych do krajów Azji Południowowschodniej (Wietnam, Malezja, Indonezja, Singapur) i Środkowego Wschodu (Izrael, Jordania, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie) w celu nawiązania / ożywienia współpracy z partnerami ze wskazanych regionów świata. Zachęcamy Państwa do prezentowania Waszych przedsiębiorstw na kolejnych spotkaniach i czekamy na propozycje najbardziej oczekiwanych kierunków wyjazdów zagranicznych.