[Aktualizacja] Zapraszamy na kolejne spotkanie Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego, które odbędzie się 4 kwietnia, o godz. 14.00, w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN (sala 115). W ramach spotkania planowane jest omówienie systemu rekrutacji na misje gospodarcze organizowane przez BKEE oraz omówienie wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Klastra. W poniższych punktach znajduje się szczegółowy program spotkania:

1. Przedstawienie systemu rekrutacji firm do udziału w wyjazdach zagranicznych, finansowanych w ramach projektu COSMENERG (przekazanie formularza rejestracji),

2. Przedstawienie wybranych doświadczeń klastrów uczestniczących w projekcie COSMENERG,

3. Omówienie wyników “Benchmarkingu klastrów w Polsce – edycja 2018”, ze szczególnym uwzględnieniem BKEE,

4. Co słychać w BKEE? Czyli omówienie bieżących działań Klastra (uruchomienie newslettera, nowej strony internetowej, etc.).

Serdecznie zapraszamy!