Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przedstawić krótkie podsumowanie spotkania członków Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego, które odbyło się w środę, 12 czerwca, o godz. 12:00 w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

Na spotkaniu, oprócz przedstawicieli koordynatora (Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN), Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Fundacji Poszanowania Energii i przedsiębiorstw klastrowych obecne były studentki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, odbywające swoje praktyki w klastrze. O przeprowadzonym przez nie (i ich koleżanki) warsztacie dla dzieci informowaliśmy Państwa w majowym numerze „Dobrej Energii”. Panie-stażystki odebrały szczere podziękowania za swoje zaangażowanie od Dyrektora IMP PAN, prof. J. Kicińskiego. Warto dodać, iż jeśli macie Państwo plany promocyjne zazębiające się z obszarem działalności klastra (szczególnie w zakresie promocji ekoenergetyki), to Panie Studentki będą mogły wesprzeć ich realizację (na miarę swojego czasu i aktualnych możliwości). W takim przypadku prosimy o kontakt.

W dalszej części spotkania omawiano główne punkty tworzonej strategii klastra. Każdy z wyróżnionych 7 obszarów zaangażowania:
– promocja ekoenergetyki,
– lobbing,
– networking i komunikacja,
– projekty innowacyjne,
– internacjonalizacja,
– rozwój kompetencji,
– wykorzystanie infrastruktury IMP PAN
został zaakceptowany przez obecne osoby. Jednocześnie zastanawiano się nad sposobami spełnienia kilku celów strategicznych w jednym działaniu. Efektem tej części dyskusji był m. in. pomysł zorganizowania wspólnego wyjazdu członków BKEE do Konwersja Energii i Źródła Odnawialne Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie, który mógłby przyczynić się do networkingu i komunikacji, zainicjowania projektów innowacyjnych i wykorzystania bardzo nowoczesnej aparatury przez przedsiębiorstwa klastra. Wymienione wyżej 7 obszarów zaangażowania zostało szerzej opisanych w czerwcowym numerze „Dobrej Energii”.

W dalszej części spotkania podjęto wstępną dyskusję nad rozwiązaniem problemu miasta Helsinki, pragnącego do 2029 roku całkowicie odejść od wykorzystania węgla w produkcji energii elektrycznej i cieplnej.Opracowanie choćby najbardziej ogólnego planu realizacji tak postawionego celu wymagać będzie jednakże szerszych konsultacji w ramach BKEE.

Na koniec, p. Ewa Domke zapoznała uczestników spotkania z aktualnym kalendarzem misji gospodarczych w Azji.

Życzymy Państwu owocnej pracy oraz choćby odrobiny letniego wypoczynku!

Zespół